Dr Treasa Kirk, Cigire – Roinn Oideachais agus Scileanna, Tionól Forbartha 2019

File Type: pdf
Categories: Bunscoil | Primary, Gaeilge amháin | Irish only, Iar-bhunscoil | Post-primary, Múinteoir | Teacher, Sleamhnáin | Slides, Taighdeoir | Researcher
Tags: FGL | CPD, Gaeltacht, Polasaithe | Policies, RSO | Special education, Tumoideachas | Immersion