Cártaí a thugann smaointe deasa maidir le sosanna gluaiseachta dírithe ar théama na Nollag. Forbartha i gcomhpháirt le Middletown Centre for Autism.

Is féidir na cártaí sosanna gluaiseachta seo a úsáid le struchtúr a chur ar ghníomhaíochtaí gluaiseachta. Is féidir na cártaí a úsáid mar ghníomhaíocht aonair leis féin nó fite fuaite i ngníomhaíochtaí eile a bhaineann leis an Nollaig. Tá na cártaí seo go maith le sos gluaiseachta a thabhairt agus deis/tacaíocht a thabhairt don rialú. Is féidir iad a úsáid le páistí aonair, le siblíní nó le grúpa/rang. 

Tá eolas breise maidir le sosanna gluaiseachta ar fáil ar shuíomh Middletown Centre for Autism ag an nasc seo.

File Type: pdf
Categories: Ar scoil | Use in school, Bunscoil | Primary, Gaeilge amháin | Irish only, Múinteoir | Teacher, Naíonra | Preschool, Sa bhaile | Use at home, Tuismitheoir | Parent
Tags: RSO | Special education, Uathachas | Autism