Cártaí a thugann smaointe deasa maidir le sosanna gluaiseachta dírithe ar théama Oíche Shamhna. Forbartha i gcomhpháirt le Middletown Centre for Autism.

Is féidir na cártaí sosanna gluaiseachta seo a úsáid le struchtúr a chur ar ghníomhaíochtaí gluaiseachta. Is féidir na cártaí a úsáid mar ghníomhaíocht aonair leis féin nó fite fuaite i ngníomhaíochtaí eile a bhaineann le hOíche Shamhna le sos gluaiseachta a thabhairt agus deis/tacaíocht a thabhairt don rialú.

Tá eolas breise maidir le sosanna gluaiseachta ar fáil ar shuíomh Middletown Centre for Autism ag an nasc seo. Leagan Béarla ar fáil ag: www.middletownautism.com/social-media/

File Type: pdf
Categories: Ar scoil | Use in school, Bunscoil | Primary, Gaeilge amháin | Irish only, Múinteoir | Teacher, Naíonra | Preschool, Sa naíonra | Use in the naíonra, Tuismitheoir | Parent
Tags: RSO | Special education, Uathachas | Autism