Lámhleabhar tacaíochta do mhúinteoirí a bhaineann le Sosanna Spleodracha, le frásaí agus foclóir a bheidh úsáideach agus na gníomhaíochtaí á dhéanamh sa seomra ranga.

Is acmhainn do mhúinteoirí é an leabhrán seo ó Foras Croí na hÉireann agus Gaelbhratach a bhaineann le Sosanna Spleodracha, clár chun an fholláine a chur chun cinn sa seomra ranga bunscoile. Tá frásaí úsáideacha istigh ann, chomh maith le foclóir a bhaineann le gníomhaíochtaí atá feiliúnach d’aoisghrúpaí éagsúla sa bhunscoil. 

Is féidir na gníomhaíochtaí a dhéanamh taobh istigh agus níl ach fíorbheagán trealamh ag teastáil. Tá gníomhaíochtaí atá oiriúnach do gach aoisghrúpa sa bhunscoile leagtha amach sa leabhrán Sosanna Spleodracha (ar fáil sa leabharlann seo). 

File Type: pdf
Categories: Ar scoil | Use in school, Bunscoil | Primary, Gaeilge amháin | Irish only, Múinteoir | Teacher, Treoirleabhar | Handbook
Tags: Sláinte, Stór focal | Vocab