Leabhrán maidir le Sosanna Spleodracha, le gníomhaíochtaí ó Foras Croí na hÉireann agus Gaelbhratach a dhéanann nasc idir gluaiseacht agus an Ghaeilge sa seomra ranga chun an fholláine a chur chun cinn.

Is acmhainn é an leabhrán seo ó Foras Croí na hÉireann agus Gaelbhratach chun an fholláine a chur chun cinn sa seomra ranga. Bailiúchán de ghníomhaíochtaí gearra don seomra ranga bunscoile atá ann, a chlúdaíonn an ghníomhaíocht choirp agus an t-aireachas. 

Is féidir na gníomhaíochtaí a dhéanamh taobh istigh agus níl ach fíorbheagán trealamh ag teastáil. Tá gníomhaíochtaí atá oiriúnach do gach aoisghrúpa sa bhunscoile leagtha amach sa leabhrán. 

File Type: pdf
Categories: Ar scoil | Use in school, Bunscoil | Primary, Gaeilge amháin | Irish only, Múinteoir | Teacher, Treoirleabhar | Handbook
Tags: Sláinte, Stór focal | Vocab