Insint shóisialta a bhaineann le fiafraí de dhaoine eile bheith ag spraoi. D'fhéadfaí an teimpléad seo a úsáid agus a chur in oiriúint do riachtanais an pháiste nó duine óig aonair. Forbartha i gcomhpháirt le Middletown Centre for Autism.

Bíonn muinín, agus an cumas caidreamh sóisialta a thosú ag teastáil chun iarraidh ar dhuine a bheith ag spraoi leat.

Léiríonn an insint shóisialta seo go soiléir conas fiafraí de dhaoine eile a bheith ag spraoi leat. Tabhair faoi deara nach bhfuil anseo ach sampla d’insint shóisialta, agus go mbeidh sé níos éifeachtaí má chuirtear in oiriúint do shainriachtanais an pháiste/duine óig é.

Tá breis eolais maidir leis an insint shóisialta agus conas leas a bhaint as an modh seo ar fáil ar shuíomh Middletown Centre for Autism anseo.

Tá an acmhainn seo ag teacht go luath

File Type: pdf
Categories: Ar scoil | Use in school, Bunscoil | Primary, Gaeilge amháin | Irish only, Múinteoir | Teacher, Naíonra | Preschool, Sa bhaile | Use at home, Tuismitheoir | Parent
Tags: RSO | Special education, Uathachas | Autism