Is acmhainn é seo atá cruthaithe ag Ionad Uathachais Middletown atá dírithe ar Lego agus struchtúr a chur ar thasc Lego. Tá níos mó taighde ná riamh ann a dhíríonn ar bhuntáistí féideartha a bhaineann le spraoi le Lego i dtimpeallacht thacúil do pháistí agus dhaoine óga néara-éagsúla, go háirithe mar a bhaineann le féinmhuinín, muinín, aird, cumarsáid, cairdeas agus folláine. Tá gníomhaíochtaí eile a bhaineann le Lego i Leabharlann Gaeloideachas freisin. Déan cuardach ar an bhfocal "Lego" le teacht orthu.

Is minic a theastaíonn struchtúr ag ord ó dhaoine a bhfuil uathachas orthu. Ach struchtúr a chur le scileanna saoil agus tascanna súgartha laethúla, is féidir é a bheith níos éasca na scileanna seo a fhoghlaim le leibhéal neamhspleáchas agus suilt. Is féidir linn leibhéil éagsúla struchtúir agus soiléireachta a úsáid le míniú a thabhairt ar a mbítear ag súil leis. 

Tá sé tábhachtach leibhéil spéise an pháiste/duine óg sa tasc a mheas, chomh maith lena leibhéal neamhspleáchas chun an leibhéal ceart struchtúir a chur sa tasc. 

Is féidir leat tasc simplí Lego a íoslódáil ó Ionad Uathachais Middletown ar an taobh deas den leathanach seo. Tá físeán gairid forbartha acu freisin ina bhfuil tuilleadh eolais. 

Tá feasachán taighde dírithe ar Lego agus pheataí curtha le chéile ag Middletown agus é ar fáil anseo.

File Type: pdf
Categories: Ar scoil | Use in school, Bunscoil | Primary, Gaeilge amháin | Irish only, Iar-bhunscoil | Post-primary, Múinteoir | Teacher, Naíonra | Preschool, Sa bhaile | Use at home, Sa naíonra | Use in the naíonra, Tuismitheoir | Parent
Tags: RSO | Special education, Uathachas | Autism