Is acmhainn é seo atá cruthaithe ag Ionad Uathachais Middletown le gníomhaíocht struchtúrtha spraíúil Lego ann. Tá níos mó taighde ná riamh á chur ar fáil a dhíríonn ar bhuntáistí féideartha a bhaineann le spraoi le Lego i dtimpeallacht thacúil do pháistí agus dhaoine óga néara-éagsúla, go háirithe mar a bhaineann le féinmhuinín, muinín, aird, cumarsáid, cairdeas agus folláine. Tá gníomhaíochtaí eile a bhaineann le Lego i Leabharlann Gaeloideachas freisin. Déan cuardach ar an bhfocal "Lego" le teacht orthu.

Seo gníomhaíocht Lego eile do na tógálaithe díograiseacha atá amuigh ann! Is féidir leis an saorimirt a bhaineann le Lego mearbhall a chur ar roinnt páistí, ach nuair a chuirtear struchtúr ar fáil trí thacaíochtaí nó treoracha amhairc, amanna bíonn níos mó spraoi agus taitnimh i gceist leis an ngníomhaíocht.

Tugann an acmhainn seo treoracha a bhaineann le túir a thógáil agus a leagan ansin le sprae uisce. Déanfaidh tógáil le Lego agus úsáid buidéal spraeála láidreacht láimhe a fhorbairt, rud a theastaíonn do gach gníomhaíocht mhínluaile. 

 

File Type: pdf
Categories: Ar scoil | Use in school, Bunscoil | Primary, Gaeilge amháin | Irish only, Múinteoir | Teacher, Naíonra | Preschool, Sa bhaile | Use at home, Sa naíonra | Use in the naíonra, Tuismitheoir | Parent
Tags: RSO | Special education, Uathachas | Autism