Leabhrán úsáideach ón gComhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta, a chabhródh le scoileanna an phleanáil chuí a dhéanamh maidir le dáileadh a gcuid tacaíochtaí CRS. Tá treoir agus teimpléid úsáideacha ann.

Clúdaítear an t-ábhar seo a leanas:

  • Eochairphrionsabail chun an Próiseas Forfheidhmithe a Threorú
  • Teimpléad Pleanála mar Threoir do Leithdháileadh Tacaíochtaí CRS
  • Teimpléad Rolla – Daltaí a bhfuil riachtanais chúraim bhreise acu
  • Bileog Leide féinmhachnamhach
  • Rannpháirtíocht Tuismitheoirí/Caomhnóirí agus na nDaltaí
  • Comhad An Scoláire Um Leanúntas Tacaíochta
  • Samplaí de Riachtanais Chúraim Phríomhúil 
File Type: pdf
Categories: Ar scoil | Use in school, Bunscoil | Primary, Gaeilge amháin | Irish only, Iar-bhunscoil | Post-primary, Múinteoir | Teacher
Tags: RSO | Special education, Uathachas | Autism