Focail agus nathanna cainte a bhaineann le Lá Fhéile Vailintín.

Íomhá le focail agus frásaí a bhaineann le Lá Fhéile Vailintín agus leis an ngrá; focla i nGaeilge le haistriúcháin go Béarla.

File Type: png
Categories: Ar scoil | Use in school, Bunscoil | Primary, Dátheangach | Bilingual, Múinteoir | Teacher, Naíonra | Preschool, Sa bhaile | Use at home, Sa naíonra | Use in the naíonra, Tuismitheoir | Parent
Tags: Litearthacht | Literacy, Stór focal | Vocab
Stór Focal   Lá Fhéile Vailintín