Aighneacht Gaeloideachas ag freagairt don chomhairliúchán i dTreo Straitéis Nua Litearthachta, Uimhearthachta agus Litearthachta Digití, Eanáir 2023

Aighneacht Gaeloideachas ag freagairt don chomhairliúchán i dTreo Straitéis Nua Litearthachta, Uimhearthachta agus Litearthachta Digití, Eanáir 2023

File Type: pdf
Categories: Aighneacht | Submission, Bunscoil | Primary, Gaeilge amháin | Irish only, Iar-bhunscoil | Post-primary, Naíonra | Preschool