Ceardlann faoi conas cabhrú le daltaí ardchumais trí na hábhair ETIM (Eolaíocht, Teicneolaíocht, Innealtóireacht agus Matamaitic).

Ceardlann le Cormac Ó Tuairisg, Scoil Éinne agus DigiGael, do mhúinteoirí le daltaí ardchumais sa seomra ranga faoi conas cabhrú leo trí na hábhair ETIM (Eolaíocht, Teicneolaíocht, Innealtóireacht agus Matamaitic – STEM i mBéarla).

  • Smaointeoireacht Ríomhaireachtúil
  • Réiteach Fadhbanna
  • Tógachas
  • Samplaí de Thionscadail
  • Áiseanna

Tá taifead den seimineár ar fáil anseo ar YouTube.

File Type: pdf
Categories: Bunscoil | Primary, Eolas | Information, Físeán | Video, Gaeilge amháin | Irish only, Múinteoir | Teacher, Sleamhnáin | Slides
Tags: FGL | CPD, Uimhearthacht | Numeracy
Straitéisí Mata do Pháistí Ardchumais