Sleamhnáin: Deirdre Nic Gabhann, Gaelscoil Riabhach (Márta 2017)

Categories: Bunscoil | Primary, Gaeilge amháin | Irish only, Múinteoir | Teacher, Sleamhnáin | Slides
Tags: Disléicse | Dyslexia, FGL | CPD, Tumoideachas | Immersion