Deirdre Nic Gabhann, Gaelscoil Riabhach, Comhdháil Gaeloideachas ar RSO, 2017

File Type: pdf
Categories: Bunscoil | Primary, Gaeilge amháin | Irish only, Múinteoir | Teacher, Sleamhnáin | Slides, Taighdeoir | Researcher
Tags: Disléicse | Dyslexia, FGL | CPD, RSO | Special education, Tumoideachas | Immersion