Is taca amhairc é seo ó Ionad Uathachais Middletown a léiríonn go físiúil conas aire a thabhairt do bhábóg.

D’fhéadfadh an súgradh bréige a bheith deacair do roinnt páistí a bhfuil uathachas orthu. Coincheap teibí is ea smaoineamh ar conas bréagáin a úsáid, agus céard ba chóir a dhéanamh leo. Seo sampla ó Ionad Uathachais Middletown ar shúgradh bréige a thabhairt isteach. Tugtar treoir sa taca amhairc maidir le céard atá le déanamh leis na hábhair ag gach céim, agus moltar ann neamhspleáchas an duine agus úsáid na mbréagán de réir a bhfeidhmeanna.

Tá físeán ó Middletown a léiríonn an ghníomhaíocht féin anseo. 

File Type: pdf
Categories: Ar scoil | Use in school, Bunscoil | Primary, Gaeilge amháin | Irish only, Múinteoir | Teacher, Naíonra | Preschool, Sa naíonra | Use in the naíonra, Tuismitheoir | Parent
Tags: RSO | Special education, Uathachas | Autism