Cén fáth a n-úsáidfeá tacaí amhairc? Míníonn an acmhainn seo ó Ionad Uathachais Middletown a thábhachtaí agus atá tacaí amhairc agus cumarsáid á déanamh le daoine uathacha. Ní mór tacaíochtaí amhairc a chur in oiriúint don leibhéal foghlama, is féidir a chinneadh trí mheasúnú.

Cuidíonn tacaíochtaí amhairc le páistí agus le daoine óga próiseas agus cumhacht na cumarsáide a fhoghlaim. Cuidíonn siad freisin le cognaíocht shóisialta, rud atá tábhachtach freisin le bheith i do chumarsáidí
éifeachtach. Tugann an fhianaise le fios go gcabhraíonn úsáid tacaíochtaí amhairc in éineacht le teanga go mór chun sealbhú cainte agus teanga a fhorbairt.

Tá breis eolais faoi thacaí amhairc ag Middletown ag an na nasc seo:

 

File Type: pdf
Categories: Ar scoil | Use in school, Bunscoil | Primary, Gaeilge amháin | Irish only, Iar-bhunscoil | Post-primary, Múinteoir | Teacher, Naíonra | Preschool, Sa bhaile | Use at home, Sa naíonra | Use in the naíonra, Tuismitheoir | Parent
Tags: RSO | Special education, Uathachas | Autism