Acmhainn ón gComhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta a thugann leideanna ar conas pas cumarsáide a chruthú do dhaltaí.

Tá pasanna cumarsáide thar a bheith tábhachtach ag amanna aistrithe agus is féidir leo cabhrú le múinteoir(í) nua aithne a chur ar dhalta. D’fhorbair Teiripeoirí Urlabhra agus Teanga NCSE an uirlis seo le húsáid ag múinteoirí atá ag obair le leanaí a bhfuil riachtanais bhreise acu mar chuid de Sholáthar Samhraidh. Is féidir le múinteoirí an uirlis seo a úsáid más mian leo pas cumarsáide a fhorbairt le leanbh d’fhonn tacú leo aistriú chuig a scoil nó a rang nua i mí Mheán Fómhair.

File Type: pdf
Categories: Ar scoil | Use in school, Bunscoil | Primary, Gaeilge amháin | Irish only, Múinteoir | Teacher, Sa bhaile | Use at home, Tuismitheoir | Parent
Tags: RSO | Special education, Uathachas | Autism