Sleamhnáin agus físeán ón seimineár ar an 3ú Mí na Samhna 2021 le Máire Ní Ghráinne, Gaelscoil Mhic Amhlaigh.

Fócas na ceardlainne:

  • Tionchar na cianfhoghlama ar an tumoideachas, ach go háirithe an teanga ó bhéal
  • Moltaí agus samplaí de ghníomhaíochtaí praiticiúla chun an teanga ó bhéal a chur chun cinn – caint agus comhrá, cluiche na n-abairtí, roth na mbriathra…
  • Measúnú chun foghlama /den fhoghlaim
  • Moltaí eile agus plé ar cheisteanna

An taifead: www.youtube.com/watch?v=Bfx3pyFlWrY

Áiseanna:

 

File Type: pdf
Categories: Bunscoil | Primary, Eolas | Information, Físeán | Video, Gaeilge amháin | Irish only, Múinteoir | Teacher, Sleamhnáin | Slides
Tags: FGL | CPD, Tumoideachas | Immersion
fógra don seimineár ar an 03MNS2021