Is minic a bhíonn tascanna struchtúrtha agus ord de shaghas éigin á lorg ag daoine uathacha. Trí struchtúr a chur le tascanna súgartha, is féidir tacú le rannpháirtíocht agus an t-eispéireas a dhéanamh níos taitneamhaí do chách. Is féidir na samplaí seo ó Ionad Uathachais Middletown a úsáid freisin chun smaointe a fháil maidir le conas struchtúr a chur le tascanna súgartha eile.

Is féidir le struchtúr amhairc a bheith cabhrach do pháistí agus dhaoine óga agus iad ag cur tascanna nó gníomhaíochtaí faoi leith i gcrích, idir thascanna nua agus tascanna a bhfuil taithí acu orthu. Is féidir le treoracha ó bhéal a bheith deacair do dhaoine uathacha áirithe a phróiseáil agus a thabhairt chun cuimhne ach tugann struchtúr amhairc soiléiriú maidir leis an tasc agus méadaíonn sé neamhspleáchas an duine. Seo thíos roinnt de na haidhmeanna a bhaineann le tascanna struchtúrtha:

  • an gá le treoracha ó bhéal a laghdú nó a bhaint go hiomlán
  • soiléiriú físiúil a thabhairt ar a bhfuil le déanamh
  • taispeáint nuair atá tasc curtha i gcrích
  • neamhspleáchas a mhéadú
  • imní a laghdú
  • rannpháirtíocht a mhéadú
  • scileanna faoi leith a mhúineadh

Tá teimpléad samplach eile a bhaineann le struchtúr a chur ar thasc Lego i Leabharlann Gaeloideachas anseo. Is féidir teacht ar chinn eile ach an focal “struchtúr” a chuardach ann.

Tá breis eolais, físeáin, samplaí agus acmhainní cabhrach ar fáil ó Middletown ag na naisc thíos:

 

File Type: pdf
Categories: Ar scoil | Use in school, Bunscoil | Primary, Gaeilge amháin | Irish only, Múinteoir | Teacher, Naíonra | Preschool, Sa bhaile | Use at home, Sa naíonra | Use in the naíonra, Tuismitheoir | Parent
Tags: RSO | Special education, Uathachas | Autism