Deirdre Ní Dhorchaí agus Monica Ní Choitir, Gaelscoil Mhíchíl Cíosóg, Tionól Forbartha 2019

File Type: pdf
Categories: Bunscoil | Primary, Gaeilge amháin | Irish only, Múinteoir | Teacher, Sleamhnáin | Slides, Taighdeoir | Researcher
Tags: FGL | CPD, RSO | Special education, Tumoideachas | Immersion, Uimhearthacht | Numeracy