Seo 71 Smeach-chárta ar líne (liosta focal) le hAoife Nic Dhomhnaill le húsáid i nGaelscoileanna, rang Gaeilge nó sa Ghaeilge i gcomhthéacsanna eile.

Is í is oidhreacht í ná na gnéithe cultúrtha a bhaineann le sochaí ar leith, ar nós traidisiúin, teangacha, nó foirgnimh a cruthaíodh san am atá thart agus a bhfuil tábhacht leanúnach ag baint leo.

Caithfear an oidhreacht chultúrtha a chosaint. Nascann smaointe agus traidisiún muid leis an am atá thart.

File Type: www
Categories: Ar scoil | Use in school, Bunscoil | Primary, Eolas | Information, Gaeilge amháin | Irish only, Iar-bhunscoil | Post-primary, Múinteoir | Teacher
Tags: Stór focal | Vocab