Seo cur i láthair dátheangach ón Dr Neasa Ní Chiaráin, Coláiste na Tríonóide, a tugadh ag Tae agus Plé: Teacht le chéile do thuismitheoirí chun caint faoi eispéireas páistí agus teaghlaigh uathacha san oideachas lán-Ghaeilge i mí Feabhra 2024.Tugtar spléachadh ann ar na teicneolaíochtaí atá ar fáil agus cuid de tionscadail éagsúla atá idir lámha mar chuid d' ABAIR.ie.

https://abair.ie/ga

An Dr Neasa Ní Chiaráin, Scoil na nEolaíochtaí Teangeolaíochta, Urlabhra & Cumarsáide, Coláiste na Tríonóide
Tá Neasa Ní Chiaráin ag obair ar fhorbairt na teicneolaíochta urlabhra don Ghaeilge ar an tionscadal ABAIR.ie – ‘sé sin guthanna sintéiseacha agus aithint chainte (féach www.abair.ie lonnaithe sa tSaotharlann Foghraíochta agus Urlabhra, Coláiste na Tríonóide. Tá raon leathan tionscadal á bhforbairt ag foireann ABAIR i réimsí na rochtana, an oideachais agus don phobal i gcoitinne. Tá suim ar leith ag Neasa iniúchadh a dhéanamh ar bhealaí leis na teicneolaíochtaí seo a úsáid ar mhaithe le foghlaim/teagasc na Gaeilge. 

File Type: pdf
Categories: Ar scoil | Use in school, Bunscoil | Primary, Dátheangach | Bilingual, Eolas | Information, Iar-bhunscoil | Post-primary, Múinteoir | Teacher, Naíonra | Preschool, Sa bhaile | Use at home, Sleamhnáin | Slides, Taighde | Research, Taighdeoir | Researcher, Tuismitheoir | Parent
Tags: FGL | CPD, RSO | Special education, Uathachas | Autism