Teimpléad bán ó Middletown Centre for Autism do Thráth na gCeist. Tá trí acmhainn éagsúla ar fáil mar spreagadh le Tráth na gCeist spraíúil a chrúthú.

D’fhéadfadh le múinteoir nó scoláire an teimpléad seo a úsáid lena dtráth na gceist féin a fhorbairt. Forbartha i gcomhpháirt le Middletown Centre for Autism. Leagan Béarla ar fáil ag: www.middletownautism.com/social-media/

Tá dhá acmhainn úsáideacha eile le tráth na gceist a chruthú ar fáil ag na naisc seo:

Treoir: 6 chéim éasca le leanúint chun tráth na gceist a chruthú

Tráth na gCeist Samplach

Tá nodanna breise do mhúinteoirí agus thuismitheoirí maidir le spraoi agus caithimh aimsire ar fáil i seimineár gréasáin a chuir Middletown ar fáil sa bhfíseán seo.

File Type: pdf
Categories: Ar scoil | Use in school, Bunscoil | Primary, Gaeilge amháin | Irish only, Iar-bhunscoil | Post-primary, Múinteoir | Teacher, Sa bhaile | Use at home, Tuismitheoir | Parent
Tags: RSO | Special education, Uathachas | Autism