Is taca físiúil é teirmiméadar na mothúchán chun cabhrú le páistí agus daoine óga a gcuid mothúchán a chur in iúl. Forbartha i gcomhpháirt le Middletown Centre for Autism.

Is gá mothúcháin a aithint agus iad a chur in iúl ar dtús sula ndéantar rialú orthu. Bíonn sé thar a bheith deacair ar pháistí nó daoine óga uathacha a gcuid mothúchán a chur in iúl i bhfocail, nuair a bhíonn siad faoi strus ollmhór nó nuair a bhíonn siad imníoch. Tugann an Teirmiméadar Mothúchán seo bealach amhairc do dhuine a chuid mothúchán a chur in iúl, ionas go bhféadfar freastal ar riachtanais an duine.

Tá treoir bhreise ar fáil i mBéarla ó Middletown Centre for Autism ag na naisc thíos.

Eolas maidir le teirmiméadar mothúchán: https://www.middletownautism.com/social-media/emotion-thermometer-5-2020

Físeán le leideanna do bhaill foirne maidir le conas an acmhainn seo a úsáid:

File Type: pdf
Categories: Ar scoil | Use in school, Bunscoil | Primary, Gaeilge amháin | Irish only, Iar-bhunscoil | Post-primary, Múinteoir | Teacher, Naíonra | Preschool, Sa bhaile | Use at home, Sa naíonra | Use in the naíonra, Tuismitheoir | Parent
Tags: RSO | Special education, Uathachas | Autism