Sleamhnáin ó Bhláthú 2024. Cur i láthair le Siobhán Uí Dhálaigh ag díriú ar straitéisí praiticiúla chun tacú le páistí agus daoine óga néara-éagsúla san oideachas lán-Ghaeilge agus conas ar féidir linn an timpeallacht foghlama a athrú le cabhrú le gach foghlaimeoir.

Labhair Siobhán Uí Dhálaigh, múinteoir bunscoile atá ag múineadh i scoil lán-Ghaeilge i nGaillimh, faoi chothú timpeallachtaí néara-éagsúlachta agus an chaoi ar féidir tacú le páistí agus daoine óga néara-éagsúla sa chóras lán-Ghaeilge. Roinn sí a heispéireas féin sa seomra ranga agus lasmuigh de agus phléigh sí roinnt straitéisí agus dea-chleachtais éagsúla a bhféadfadh a bheith fíorúsáideach do naíonraí agus scoileanna agus iad ag tacú le páistí agus daoine óga néara-éagsúla. 

Siobhán Uí Dhálaigh, Múinteoir Bunscoile i nGaelscoil Mhic Amhlaigh, Gaillimh
Is múinteoir bunscoile í Siobhán i nGaelscoil Mhic Amhlaigh, Gaillimh. Tá beagnach 30 bliain de thaithí aici ag obair i nGaelscoileanna agus scoileanna Gaeltachta. Tugann sí aoiléachtaí do mhúinteoirí faoi oiliúint ar an ionchuimsiú agus ar rannóg na tacaíochta. Oibríonn sí le páistí agus daoine óga ag tacú leo ar a dturas i ndiaidh dóibh fáil amach go bhfuil siad uathach. Cuireann sí ranganna tuismitheora ar fáil do thuismitheoirí le páistí uathacha.

 

File Type: pdf
Categories: Ar scoil | Use in school, Bunscoil | Primary, Eolas | Information, Gaeilge amháin | Irish only, Iar-bhunscoil | Post-primary, Múinteoir | Teacher, Na Meáin | Media, Naíonra | Preschool, Sa naíonra | Use in the naíonra, Sleamhnáin | Slides, Taighdeoir | Researcher
Tags: FGL | CPD, RSO | Special education, Uathachas | Autism