Sí aidhm an tionscadail nuálach seo scoileanna beaga a spreagadh chun oibriú le chéile i gcnuasaigh áitiúla féachaint le inbhuanaitheacht na scoileanna agus a bpobail a fheabhsú.

Gaeloideachas & Cnuasach Scoileanna Beaga Iorras Aithnigh

“Sainmhínítear scoileanna beaga chun críocha staitistiúla mar scoileanna le 4 múinteoirí príomhshrutha nó níos lú”

Cuireadh tús leis an tionscadal taighde gníomhaíochta do scoileanna beaga tuaithe in Eanáir 2022 agus leanfaidh sé ar aghaidh go Meitheamh 2024. Sí aidhm an tionscadail nuálach seo scoileanna beaga a spreagadh chun oibriú le chéile i gcnuasaigh áitiúla féachaint le inbhuanaitheacht na scoileanna agus a bpobail a fheabhsú.

File Type: docx
Categories: Bunscoil | Primary, Eolas | Information, Gaeilge amháin | Irish only, Nuachtlitir | Newsletter, Taighde | Research