Leagan Gaeilge de nodanna ó AUsome Training a roinneann eolas maidir le conas scoil néara-ionchuimsitheach a chruthú. Curtha ar fáil ag múinteoir Gaelscoile Siobhán.

Seo roinnt treoracha bunaithe ar  eolas ó AUsome Training a thabharfaidh ábhar machnaimh maidir leis an tuiscint atá ag scoileanna ar an néara-éagsulacht agus ar an ionchuimsiú. Tuilleadh eolais ar an gcur chuige atá ag dearbhú néara-éagsúlachta agus ar scoileanna ionchuimsitheacha ar fáil ag www.ausometraining.com

File Type: pdf
Categories: Bunscoil | Primary, Gaeilge amháin | Irish only, Iar-bhunscoil | Post-primary, Múinteoir | Teacher
Tags: Uathachas | Autism