Tuairisc ar shuirbhé Gaeloideachas maidir le tacaíochtaí chun freastal cuí a dhéanamh ar leanaí ón Úcráin sa chóras tumoideachais. 

File Type: docx
Categories: Eolas | Information, Gaeilge amháin | Irish only
Tags: Tumoideachas | Immersion, Úcráin | Ukraine