Products

Cart

Dréachsonraíocht ar Ghaeilge na hArdteiste – Cad iad na mórphointí?

by | May 11, 2021 | Ceannlíne, Ginearálta, Múinteoirí, Tuismitheoirí

Chuir Gaeloideachas dhá sheisiún eolais do thuismitheoirí ar fáil le seachtain anuas mar gheall ar na sonraíochtaí nua atá molta ag an CNCM don Ghaeilge san Ardteist i scoileanna T1.

Sna seisiúin seo, pléadh na himpleachtaí do dhaltaí agus múinteoirí i scoileanna lán-Ghaeilge agus Gaeltachta; na tacaíochtaí agus acmhainní atá ar fáil/de dhíth; chomh maith leis na bealaí le soiléireacht a fháil ar na dréachtshonraíochtaí agus fiosrúcháin a chur in iúil.

Faigh thíos an t-eolas ábhartha ar fad a bheidh de dhíth ort mar thuismitheoir leis na hathruithe atá i ndán do do pháiste a tuiscint, seasamh Gaeloideachas ar na mórcheisteanna, naisc chuig na cáipéisí cuí agus na bealaí le do thuairimí a chur chun cinn.