Fáilte ar ais roimh na scoileanna!

by | Aug 30, 2021 | Ceannlíne

Nóta ón Ardfheidhmeannach:

“Thar ceann Gaeloideachas, is mian liom gach ádh, beannacht, sláinte mhaith agus sonas a ghuí oraibh agus ar phobal uile na scoile ag tús na scoilbliana nua seo. Tá súil agam go raibh briseadh álainn agaibh uile agus go bhfuil fuinneamh nua aimsithe agaibh le tabhairt faoin ról fíorthábhachtach atá agaibh i saol na ndaltaí agus na scoláirí uile.

Ba mhaith liom díreach an deis a thapú a mheabhrú daoibh go bhfuil an-chuid seirbhísí tacaíochta agus acmhainní againn a bheidh chun bhur leasa agus go bhfuilimid breá sásta bheith ar fáil i gcónaí le cabhrú libh agus le habhcóideacht a dhéanamh ar bhur gcuid riachtanas mar phobail na scoileanna lán-Ghaeilge agus Gaeltachta.

Thíos faoi seo, gheobhaidh sibh blaiseadh de roinnt de na tacaíochtaí agus forbairtí nua atá againn, agus cloisfidh sibh anseo teachtaireacht bheag ó Uachtarán na heagraíochta, Seán Ó hArgáin mar fhocal buíochais daoibh agus sibh ag tosú amach.”

  • Acmhainní do Thuismitheoirí: Ailt le comhairle agus nodanna do thuismitheoirí
  1. Ag tosú sa Ghaelscoil: https://gaeloideachas.ie/is-tuismitheoir-dalta-me/ag-tosu-sa-ghaelscoil/?lang=ga (comhairle do thuismitheoirí a bhfuil Gaeilge acu)
  2. Starting in the Gaelscoil: https://gaeloideachas.ie/i-am-a-parent-pupil/starting-in-the-gaelscoil/
  3. Ag tosú sa Ghaelcholáiste: https://gaeloideachas.ie/is-tuismitheoir-dalta-me/ag-tosu-sa-ghaelcholaiste-2/?lang=ga

 

  • Acmhainní do Mhúinteoirí:
  • Nuachtlitreacha: Foilsíonn Gaeloideachas nuachtlitreacha faoi leith dírithe ar mhúinteoirí agus tuismitheoirí ar bhonn rialta, mar aon le nuachtlitreacha ar shaintéamaí. Roinntear eolas maidir le himeachtaí, acmhaMy Movieinní agus go leor eile. An bhfuil tú cláraithe? www.gaeloideachas.ie/nuacht-blag/
  • Rannóg faoi leith ar Riachtanais Bhreise Oideachais www.gaeloideachas.ie/oideachas-speisialta/ 
  • Ceardlanna agus seimineáir: Beidh an clár ceardlann agus seimineár don bhfómhar faoi lán seol go han-luath. Beidh go leor imeachtaí suimiúla ar siúl an téarma seo.  Clárúchán agus breis eolais: www.gaeloideachas.ie/claraigh/ 
  • Leabharlann: Leabharlann lán le hacmhainní praiticiúla, taighde, leabhráin agus eile. Is féidir cuardach de réir leibhéil ón naíonra chuig an iar-bhunleibhéal. www.gaeloideachas.ie/leabharlann/