Products

Cart

Fáiltíonn Gaeloideachas roimh cheapachán Joe McHugh mar Aire Oideachais agus Scileanna

by | Oct 15, 2018 | Ceannlíne

Tréaslaíonn Gaeloideachas le Joe Mc Hugh, T.D. ar a cheapachán mar Aire Oideachais agus Scileanna a tháinig i gcomharbacht ar Richard Bruton, T.D. ag an deireadh seachtaine.

“Ceannaire fuinniúil agus eiseamláireach i dtaobh na Gaeilge is ea an tAire Mc Hugh, a léirigh dea-shampla agus meas ar an nGaeilge, ar an oideachas lán-Ghaeilge agus ar phobal na Gaeilge agus Gaeltachta ó ceapadh é mar Aire Stáit le cúram na Gaeilge, Gaeltachta agus na n-oileán”, a deir Bláthnaid ní Ghréacháin, Ardfheidhmeananch Gaeloideachas. “Tá súil agam go rachaidh an tiomantas agus an fhís atá aige don teanga chun sochair na spriocanna a leagann sé amach d’fhorbairt an oideachais lán-Ghaeilge agus Gaeltachta.”

Tá punann dúshlánach os chomhair an Aire nua Oideachais agus Scileanna le géarchéim ann i dtaobh soláthair múinteoirí. Tá na dúshláin seo seacht n-uaire níos measa san earnáil oideachais lán-Ghaeilge, áit nach féidir le scoileanna ag an dá leibhéal, laistigh agus lasmuigh den Ghaeltacht teacht ar mhúinteoirí ná ionadaithe sealadacha leis an mbunchumas cuí sa teanga le múineadh i suíomh an tumoideachais. Ag an iar-bhunleibhéal, tá Gaeloideachas ag plé go leanúnach le hAonaid maidir leis na dúshláin a bhaineann leis an múnla, agus le pobail atá ag beartú Aonad a bhunú ach atá ag streachailt i bhfolús eolais agus i bhfolús treorach agus tacaíochta ón Stát ina leith. Beidh Gaeloideachas ag súil leis an deis riachtanais forbartha na hearnála a phlé leis thar ceann na scoileanna lán-Ghaeilge agus Gaeltachta.

Tá cuireadh á thabhairt don Aire teacht chun cainte leis an earnáil ag an gcomhdháil oideachais is mó do na scoileanna lán-Ghaeilge, Tionól Forbartha Gaeloideachas i bpáirt le COGG, a bheidh ar siúl i nGaillimh ar an 16 Samhain. Beidh Cruinniú Ginearálta Bliantúil Gaeloideachas ar siúl san ionad céanna an lá roimhe, ag a mbeidh baill na heagraíochta ag cur rún chun cinn maidir le tacaíochtaí cuí do pháistí le riachtanais speisialta oideachais, an ghéarchéim maidir le soláthar múinteoirí agus tacaíochtaí do chur i bhfeidhm an Pholasaí don Oideachas Gaeltachta.

“Táim cinnte go gcabhróidh an tuiscint atá faighte ag Joe McHugh ar phobal na Gaeltachta agus na Gaeilge leis agus é ag stiúradh na Roinne Oideachais sna blianta cinniúnacha amach romhainn, agus go dtacóidh sé le beartais ar mhaithe le cur chun cinn an oideachais lán-Ghaeilge — an Polasaí Oideachais Gaeltachta ina measc — agus guím chuile rath air”, a dúirt Uachtarán Gaeloideachas, Anna Ní Chartúir.

Íoslódáil Preaseisiúint