Products

Cart

Feasacht teanga a chothú sa rang ábhair

Sep 11, 2021

FT 11.10.2021

11 Deireadh Fómhair ag 19.00 ar Zoom

Aoichainteoir: Christine Ní Chathasaigh, Gaecholáiste Luimnigh

Dírithe ar: Múinteoirí agus Príomhoidí Iar-bhunleibhéil

Tabharfar spléachadh ar thábhacht na feasachta teanga sa rang ábhair ag leibhéal na hiar-bhunscoile sa cheardlann seo. Breathnófar lena linn ar ghnéithe den dea-chleachtas agus cuir chuige éagsúla a chuireann béim chomhuaineach ar ábhar agus ar theanga an ranga. Beidh an cheardlann phraiticiúil seo úsáideach do mhúinteoir ar bith atá ag múineadh ábhar ar bith trí mheán na Gaeilge.

Is múinteoir Eacnamaíochta Baile agus Gaeilge í Christine i nGaelcholáiste Luimnigh. Tá seacht mbliana de thaithí aici sa rang ábhair lán-Ghaeilge. Bhain sí an B.Oid san Eacnamaíocht Bhaile agus Gaeilge amach sa bhliain 2013, chomh maith leis an M. Oid san Oideachas Lán-Ghaeilge agus Gaeltachta in 2020. Tá spéis faoi leith aici i gcomhtháthú an ábhair agus na teanga agus in ullmhúchán agus oideachas múinteoirí i gcomhthéacs an tumoideachais. Tá sí ag feidhmiú mar chomhordaitheoir ar an TTA, an Teastas Iarchéime i dTeagasc Ábharbhunaithe i gColáiste Mhuire gan Smál, Luimneach. Chomh maith leis sin, is comhlach í leis an bhfoireann Eacnamaíocht Bhaile, An tSeirbhís um Fhorbairt Ghairmiúil do Mhúinteoirí. Is féidir í a leanúint ar Twitter le breis smaointe a fháil @NiChathasaighC

Cláraigh anseo agus seolfar nasc chugat ar lá an tseimineáir. Tabhair faoi deara, le do thoil, go ndúnfar an fhoirm ag 12.00 ar an lá.
  • Scríobh anseo aon cheist atá agat don phainéal. Déanfar iarracht na príomhcheisteanna a fhreagairt ar an oíche. Ní féidir ceisteanna a chur le linn na hócáide féin.