Físeáin

Tá rogha deas leathan de fhíseáin ar fáil ar chainéal Gaeloideachas ar YouTube le cinn dírithe ar thuismitheoirí, ar oidí agus ar leanaí. Mar cabhair le feachtais bholscaireachta tá sraith físeán atá déanta ag Gaeloideachas ina labhraíonn daltaí, tuismitheoirí agus múinteoirí maidir lena dtaithí ar naíonraí agus scoileanna, ina measc: cinneadh a dhéanamh páiste a chur go naíonra nó scoil lán-Ghaeilge, cad a tharlaíonn sa naíonra agus sa scoil, conas mar a éiríonn le páistí le riachtanais speisialta oideachais sa chóras lán-Ghaeilge, agus eile.

Naíonra, bunscoil nó iar-bhunscoil a roghnú:

Roinneann daltaí, tuismitheoirí agus múinteoirí a gcuid taithí:

Scoileanna Gaeltachta: 

Maidir le Gaeloideachas: 

Gaeloideachas Webinars:

Amhráin Do Leanaí:

Ócáidí Speisialta: