Fócasghrúpaí Acht Epsen – Deis bheith rannpháirteach

Nov 15, 2023

Tá céimeanna éagsúla á nglacadh chun Acht EPSEN a fheidhmiú faoi láthair agus tá foireann sa Roinn Oideachais ag plé leis na céimeanna sin. Ar achainí ó eagraíochtaí éagsúla tabharfar aird sa chéim a bhaineann le fócasghrúpaí agus guth an phobail, ar mhianta phobail na Gaeilge, na Gaeltachta agus na Gaelscolaíochta, a chur san áireamh. Tá sé i gceist roinnt fócasghrúpaí a eagrú timpeall na tíre chun tuairimí éagsúla a bhailiú. Gealladh go n-eagrófaí ceann de na fócasghrúpaí seo i nGaeilge in iarthar na tíre. Tá sé thar a bheith tábhachtach mar sin go mbeadh daoine ar fáil don bhfócasghrúpa sin agus sásta cúrsaí riachtanais speisialta don earnáil lán-Ghaeilge a ardú agus a phlé.

Tá breis eolais agus iarratas ar léirithe spéise sna fócasghrúpaí seo ar fáil thíos. Iarraidh orainn na cuirí seo a roinnt ar scoileanna agus páirtithe leasmhara eile. Tá sé an-tábhachtach go mbeadh deis ag pobal na Gaeilge a dtuairimí a thabhairt ina dteanga féin agus go léirítear go bhfuil éileamh ar fhócasghrúpa trí Ghaeilge. Tá fócasghrúpaí éagsúla i gceist:

Fócasghrúpaí le Daoine Fásta: tuismitheoirí, múinteoirí, cúntóirí riachtanais speisialta, iarscoláirí aosaigh, agus daoine eile a oibríonn le leanaí a bheith riachtanais speisialta oideachais orthu.

Fócasghrúpaí le Páistí agus Daoine Óga (10 go 18 bliana d’aois)

Níl a fhios againn go fóill go díreach, faraor, cá mbeidh an fócasghrúpa trí Ghaeilge ar siúl san Iarthar ach tá súil again go ndeimhneofar an t-eolas sin go han-luath. Má tá suim ag baill foirne, tuismitheoirí nó scoláirí ó do naíonra nó scoil bheith rannpháirteach sna fócasghrúpaí seo, tá treoir ar an mbileog thíos maidir leis na céad chéimeanna eile. Bheadh sé iontach freisin dá bhféadfaí nóta a chur chuig ciara@gaeloideachas.ie freisin le go mbeidh muid in ann líon spéise ón earnáil T1 a mheas agus súil a choinneáil ar an éileamh.

Bheadh muid an-bhuíoch díot as an scéal seo a roinnt ar bhaill foirne agus teaghlaigh do naíonra nó scoile chomh luath agus gur féidir agus iad a spreagadh léiriú spéise a dhéanamh gan mhoill.

Cuireadh Fócasghrúpaí EPSEN (Gaeilge)

EPSEN Invitation Flyer (Béarla)