Products

Cart

Folláine Inbhuanaithe i Saol an Mhúinteora

by | Sep 15, 2021 | Event, Ginearálta, Múinteoirí

22 Meán Fómhair ag 19.00 ar Zoom

Aoichainteoir: Seán Óg Ó Duinnín, Scoil Mhuire, Béal Átha’n Ghaorthaidh, Co. Chorcaí

Dírithe ar: Múinteoirí agus Príomhoidí ag gach leibhéal (Naíonra, Bunscoil, Iar-bhunscoil).

Is ceardlann phraiticiúil í seo ar chúrsaí folláine chun tús spreagúil a chur le sraith seimineáir Gaeloideachas. Tá an cheardlann seo oscailte do mhúinteoirí agus príomhoidí ó leibhéal an naíonra suas chuig an iar-bhunscoil.

Luaitear go minic gur chóir dúinn aire a thabhairt d’ár sláinte agus sinn ag tabhairt faoin dúshlán a bhaineann le saol an naíonra nó saol na scoile. Ní mínitear dúinn conas é sin a dhéanamh ar bhonn atá córasach ná inbhuanaithe. Beidh an cheardlann seo ag iarraidh moltaí atá réalaíoch agus a fhanfaidh leis an múinteoir i gcaitheamh na bliana le tacú linn freastal a dhéanamh ar phobal an naíonra agus na scoile agus ár sláinte féin a bheith chun tosaigh.

Is príomhoide Iar-bhunscoile é Seán Óg i Scoil Mhuire, Béal Átha’n Ghaorthaidh, Co. Chorcaí. Tá cúig bliana déag caite aige ina phríomhoide ann agus is oide saoil chomh maith é. Thug sé faoin Máistreacht san Oideachas Lán-Ghaeilge & Gaeltachta ó 2018 go 2020 agus an Cleachtadh Athchóirithe ab ea á bhar an tráchtais aige.

Tá podchraoladh agus blag aige a bhaineann le cúrsaí forbartha pearsanta atá ar fáil ag www.spreagadh.com agus fáil air ag @seanogoduinnin

Cláraigh anseo agus seolfar nasc chugat ar lá an tseimineáir. Tabhair faoi deara, le do thoil, go ndúnfar an fhoirm ag 12.00 ar an lá.
  • Scríobh anseo aon cheist atá agat don phainéal. Déanfar iarracht na príomhcheisteanna a fhreagairt ar an oíche. Ní féidir ceisteanna a chur le linn na hócáide féin.