Folúntais

Folúntais 1

Seo thíos na folúntais is déanaí a roinn naíonraí agus scoileanna linn. Más mian leat folúntas a fhógairt linn, téigh chuig an bhfoirm ag bun an leathanaigh seo.

Folúntais: Múinteoirí i gColáiste Feirste

Tá Coláiste Feirste ag lorg múinteoirí láncháilithe le Nuatheangacha (Fraincís ach go háirithe) agus Teicneolaíocht a theagasc trí mheán na Gaeilge. Gach eolas ar fáil anseo: Fograí poist Coláiste Feirste 21X2 Abrean 24

read more

Bainisteoir an Ionaid Tacaíochta Teaghlaigh

Fáiltíonn an Crann Taca / Ionad Tacaíochta Teaghlaigh (ITT), Indreabhán, Condae Na Gaillimhe roimh iarratais ar phost mar Bhainisteoir an ITT ar thurastal €55,000 go €60,000 in aghaidh na bliana.

read more

Folúntas 1

Folúntas le fógairt

Déan an fhoirm seo a chomhlánú sa chás go bhfuil folúntas agat le fógairt ar sheirbhísí nuachta Gaeloideachas.
msh. Múinteoir Staire de dhíth ar Ghaelcholáiste na Beatha
Scríobh anseo teideal an róil atá le fógairt; m.sh. "Múinteoir Gaeilge"
M.sh. "Scoil Mhuire"
M.sh. "Príomhsráid, Ceathrú Rua, Co na Gaillimhe"
Contae ina bhfuil an naíonra nó scoil
Cur síos ar an bpost, sainchuntas poist, cáilíochtaí, srl.
Cineál conartha
Roghnaigh na sonraí cuí; m.sh. "lán-aimseartha & sealadach"
Nasc chuig an bhfolúntas ar shuíomh na scoile / ar na meáin shóisialta, srl.
M.sh, Ainm an phríomhoide, ainm an rúnaí
Seolfar iarratais poist chuig an ríomhphost seo
M.sh. (***) ***-****
Is gá don iarrthóir cur isteach ar an bhfolúntas seo faoin am seo
DD slash MM slash YYYY
Uaslódáil sainchuntas phoist, foirm iarratais, nó eile. Leagan PDF amháin.
Max. file size: 256 MB.
Íomhá
Póstaer, lógó nó íomhá eile mar a bhaineann leis an bhfolúntas. Toisí 710 X 410 px
Accepted file types: jpg, jpeg, png, gif.