Folúntais

Folúntais 1

Seo thíos na folúntais is déanaí a roinn naíonraí agus scoileanna linn. Más mian leat folúntas a fhógairt linn, téigh chuig an bhfoirm ag bun an leathanaigh seo.

Múinteoir Ranga Príomhshrutha á earcú ag Gaelscoil Áine, BÁC9

Leibhéal   Bunleibhéal Ról   Múinteoir Ranga Príomhshrutha Ainm naíonra/scoile   Gaelscoil Áine Seoladh   Bóthar Mobhí, Droim Conrach, Baile Átha Cliath D09XP65 Contae   Áth Cliath Cur síos   Is gaelscoil nuabhunaithe, ilchreidmheach í Gaelscoil Áine atá lonnaithe i...

read more

Bainisteoir ag teastáil i Naíonra na nDéise

Tá Bord Bainistíochta Naíonra na nDéise ag lorg iarratais do bhainisteoir sa Naíonra. Post páirt-aimseartha ar chonradh ar théama seasta ó Lúnasa 2021 go Meitheamh 2022 a bheidh ann ar dtús. 35 uair a’ chloig in aghaidh na seachtaine a bheidh i gceist idir 8.45 a.m....

read more

Riarthóir Oifige ag teastáil, Gaeloideachas

Conradh 3 bliana Duine le sárscileanna eagrúcháin, riaracháin oifige agus cumarsáide, mar aon le hardchaighdeán labhartha agus scríofa sa Ghaeilge de dhíth. Tuilleadh eolais, foirm iarratais, agus sainchuntas poist le fáil ó foluntais@gaeloideachas.ie Spriocdháta le...

read more

Folúntas 1

Folúntas le fógairt

Déan an fhoirm seo a chomhlánú sa chás go bhfuil folúntas agat le fógairt ar sheirbhísí nuachta Gaeloideachas.
msh. Múinteoir Staire de dhíth ar Ghaelcholáiste na Beatha
Scríobh anseo teideal an róil atá le fógairt; m.sh. "Múinteoir Gaeilge"
M.sh. "Scoil Mhuire"
M.sh. "Príomhsráid, Ceathrú Rua, Co na Gaillimhe"
Contae ina bhfuil an naíonra nó scoil
Cur síos ar an bpost, sainchuntas poist, cáilíochtaí, srl.
Cineál conartha
Roghnaigh na sonraí cuí; m.sh. "lán-aimseartha & sealadach"
Nasc chuig an bhfolúntas ar shuíomh na scoile / ar na meáin shóisialta, srl.
M.sh, Ainm an phríomhoide, ainm an rúnaí
Seolfar iarratais poist chuig an ríomhphost seo
M.sh. (***) ***-****
Is gá don iarrthóir cur isteach ar an bhfolúntas seo faoin am seo
DD slash MM slash YYYY
Uaslódáil sainchuntas phoist, foirm iarratais, nó eile. Leagan PDF amháin.
Max. file size: 256 MB.
Íomhá
Póstaer, lógó nó íomhá eile mar a bhaineann leis an bhfolúntas. Toisí 710 X 410 px
Accepted file types: jpg, jpeg, png, gif.