Folúntais

Folúntais 1

Seo thíos na folúntais is déanaí a roinn naíonraí agus scoileanna linn. Más mian leat folúntas a fhógairt linn, téigh chuig an bhfoirm ag bun an leathanaigh seo.

Folúntas sna Forbacha, Cois Fharraige

Tá An Chéad Eitilt, sna Forbacha, ag iarraidh cur lena bhfoireann. Tá sé riachtanach go bhfuil cáilíocht Leibhéal 5, ar a laghad, i gCúram Leanaí (QQI/FETAC nó a chomhionann), ag iarrthóirí agus tá sé thar a bheith tábhachtach go bhfuil taithí ag iarrthóirí ag obair...

read more

Folúntas 1

Folúntas le fógairt

Déan an fhoirm seo a chomhlánú sa chás go bhfuil folúntas agat le fógairt ar sheirbhísí nuachta Gaeloideachas.
msh. Múinteoir Staire de dhíth ar Ghaelcholáiste na Beatha
Scríobh anseo teideal an róil atá le fógairt; m.sh. "Múinteoir Gaeilge"
M.sh. "Scoil Mhuire"
M.sh. "Príomhsráid, Ceathrú Rua, Co na Gaillimhe"
Contae ina bhfuil an naíonra nó scoil
Cur síos ar an bpost, sainchuntas poist, cáilíochtaí, srl.
Cineál conartha
Roghnaigh na sonraí cuí; m.sh. "lán-aimseartha & sealadach"
Nasc chuig an bhfolúntas ar shuíomh na scoile / ar na meáin shóisialta, srl.
M.sh, Ainm an phríomhoide, ainm an rúnaí
Seolfar iarratais poist chuig an ríomhphost seo
M.sh. (***) ***-****
Is gá don iarrthóir cur isteach ar an bhfolúntas seo faoin am seo
DD slash MM slash YYYY
Uaslódáil sainchuntas phoist, foirm iarratais, nó eile. Leagan PDF amháin.
Max. file size: 256 MB.
Íomhá
Póstaer, lógó nó íomhá eile mar a bhaineann leis an bhfolúntas. Toisí 710 X 410 px
Accepted file types: jpg, jpeg, png, gif.