Folúntas: Cúntóir Taighde – Foras Taighde ar Oideachas

Aug 5, 2022

Tá painéal á chur le chéile ag an FTO de chúntóirí taighde a bhfuil líofacht i labhairt agus i scríobh na Gaeilge acu.

Caithfear iarratais a chur isteach i nGaeilge ach glacfar le iarrthóirí a sheolann cóip isteach i mBéarla chomh maith.

Ba chóir na nithe seo a leanas a chur san áireamh mar chuid den iarratas:

  • Litir chlúdaigh ghairid, nach bhfuil níos mó ná 2 leathanach (íosmhéid font 11), a mhíníonn an fáth go bhfuil tú ag cur isteach ar an bpost agus an chaoi ina dtagann do thaithí le Riachtanais an Iarrthóra maraon leis na rannaí eile sa leabhrán, lena n-áirítear an Taithí, na Scileanna agus na Tréithe inmhianaithe don phost.
  • CV suas chun dáta nach bhfuil níos faide ná ceithre leathanach, agus a a chuimsíonn ainmneacha agus sonraí teagmhála (uimhir ghutháin agus ríomhphost) beirt mholtóirí.

go:                         vacancies@erc.ie

Cliceáil anseo chun teacht ar an leabhrán eolais ina bhfuil níos mó sonraí faoin bpost le fáil ann.​