Folúntas: Eagarthóir/Léiritheoir Oideachais le TG4

Feb 4, 2022

Fáilteoidh TG4 roimh iarratais ar an bpost Eagarthóir / Léiritheoir Oideachais. Tá an post lonnaithe sa Cheannáras i mBaile na hAbhann, ach tá socruithe oibre solúbtha ar fáil chomh maith. 

Beidh an té a cheapfar freagrach as forbairt a dhéanamh ar ábhar oideachais TG4, suíomh TG4 Foghlaim a fhorbairt, agus oibriú le comhpháirtithe oideachais le hábhar TG4 a chuir in oiriúint d’fhoghlaimeoirí.

I measc na gcúraimí a bheidh i gceist, beidh:

  • Feidhmiú mar Eagarthóir ar shuíomh TG4 Foghlaim.
  • Ábhar TG4 a chur in oiriúint d’fhoghlaimeoirí
  • Forbairt a dhéanamh ar ábhar nua & cur chuige oideachais TG4
  • Feasacht a mhúscailt ar ábhar oideachais TG4 trí phoiblíocht agus na hardáin shóisialta
  • Gaol a chothú le comhpháirtithe Oideachais TG4
  • Úsáid a éascú d’fhoghlaimeoirí atá ag baint úsáid as ardáin TG4 agus gaol a chothú leo

Is é 4pm Dé Luain an 28 Feabhra 2022 an spriocdháta d’iarratais. Seol CV mar aon le litir iarratais ina leagtar amach an fís a bheadh agat do cur chuige Oideachais TG4 chuig: cv@tg4.ie.

Tuilleadh eolais: www.TG4.ie/folúntais