Folúntas i Naíonra Lorcáin

Jun 6, 2024

Tá súil ag Coiste Naíonra Lorcáin múinteoir Naíonra a earcú do mhí Mheán Fómhair 2024. Post sealadach páirtaimseartha (10 mí, 4 uair an chloig) atá ann.
Ta Naíonra Lorcáin suite i Scoil Lorcáin, Baile na Manach. Is í an Ghaeilge teanga oibre an Naíonra.

Riachtanais:

  • Suim san oideachas luath-óige.
  • Gaeilge mhaith nó suim feabhas a chur uirthi.
  • Cáilíochtaí CDBO Leibhéal 5 nó 6 i gCúram Leanaí.

Má tá suim agat sa phost:
Seol ríomhphost agus CV chuig naionralorcain@gmail.com roimh 28 Meitheamh.
Pléifear tuarastal leis an té a cheapfar.