Folúntas: Post ar iasacht le CPSMA mar Chomhairleoir Bainistíochta Scoile

by | Apr 13, 2022 | Folúntais

Fearann an CPSMA fáilte roimh iarratais don ról ar iasacht mar chomhairleoir bainistíochta scoile, ag tosnú ar an 1ú Méan Fómhair 2022.

Sainchuntas Poist

▪ Páirt a ghlacadh i bhforbairt straitéiseach CPSMA agus i bhforbairt oideachais i mbunscoileanna Caitliceacha;
▪ Ag cur seirbhís ghairmiúil agus ar ardchaighdeáin ar fáil de Bhoird Bhainistíochta bhunscoileanna Chaitliceacha;
▪ Cur leis an eagraíocht, oiliúint a cheapadh agus a sholáthar do bhaill agus páirtithe leasmhara;
▪ Tuairiscí a scríobh agus doiciméid a bhainistiú;
▪ Abhair agus acmhainní a ullmhú agus a chur ar fáil;
▪ Tabhairt faoi agus ag riar taighde;
▪ Ionadaíocht a dhéanamh thar ceann CPSMA agus/nó Comhairlí Bainistíochta Bunscoile ar chomhairlí seachtracha de réir mar a theastaíonn;
▪ Tabhairt faoi thascanna riaracháin de réir mar a theastaíonn ón mBainistíocht.

D’fhéadfadh sé go n-athródh freagrachtaí an Chomhairleora Bainistíochta Scoile i dtaca le riachtanais agus tosaíochtaí an Chumainn agus/nó a shannaíonn an tArd-Rúnaí.

Tuilleadh eolais: https://www.cpsma.ie/post-ar-iasacht-le-cpsma-mar-chomhairleoir-bainistiochta-scoile/