Folúntas: Príomh Stiúrthóir, Naíonra Cholmcille

Dec 6, 2023

Is ionad luath-thumoideachais é Naíonra Cholmcille do pháistí idir 3-5 bliain d’aois. Is trí mhodh an tsúgartha trí mheán na Gaeilge a fhoghlaimíonn an páiste. Tá dhá seomra ranga ann le 21 páistí sna seomraí, tá foirgneamh saintógtha ar shuíomh Scoil an Duinnínigh. 

Tá Príomh Stiúrthóir á earcú ag Naíonra Cholmcille. 25 uair in aghaidh na seachtaine. 

Ag Teastáil:

  • Cáilíocht FETAC ag Leibhéal 6 nó níos airde i gCúram Leanaí. 
  • Taithí bheith ag obair i suíomh cúram leanaí. 
  • Scileanna maithe eagrúcháin agus foirne. 
  • Caighdeán maith Gaeilge chumarsáide. 
  • Cumas maith cumarsáide le tuismitheoirí, foireann agus páistí. 

Má tá suim agat sa phost, seol iarratas, CV agus cóipeanna de theastaisí maraon le 2 litir mholta chuig foluntas@scoiland.ie roimh 12.00pm, 8 Nollaig 2023. 

Dáta tosaithe 8 Eanáir 2024.