Folúntas: Stiúrthóir – Club Iarscoile Explorers, Scoil Lorcáin

May 11, 2023

Tá Stiúrthóir á lorg ag Club Iarscoile Explorers, Scoil Lorcáin. Tá duine díograiseach, iomasach agus fuinniúil ag teastáil chun an post seo a líonadh.

Sonraí an Phoist:

  • 20/25 uair sa tseachtain atá i gceist. Idir 13.00 – 18.00 gach lá i rith na scoilbhliana.
  • Campaí á rith i rith na saoire, 32 uair sa tseachtain atá i gceist ansin.
  • Cumas/taithí faoi leith ag obair le páistí iarscoile
  • Scileanna cumarsáide láidre
  • Gaeilge labhartha
  • QQI Leibhéal 5 nó 6 i gcúram leanaí inmhianaithe molta
  • €13.05 – €16 san uair, ag brath ar cháilíochtaí agus taithí

Seol litir iarratais agus CV chuig: explorersafterschool@gmail.com