Folúntas: Stiúrthóir Cúnta Breise AIM

by | Jul 22, 2020 | Folúntais, Ginearálta, Muinteoirí, Nuacht ar fad

Dualgais agus Freagrachtaí 
 • Bheith freagrach do pháistí ó lá go lá.
 • Chun ardchaighdeán cúram a chinntiú sa Naíonra.
 • Curaclam a fhorbairt de réir Aistear agus Síolta.
 • Caighdeán maith sláinteachais a chinntiú.
 • Tabhairt faoi oiliúint de réir mar is gá.
 • Cloí leis an Polasaí Cosaint an Linbh Naíonra Cholmcille agus aon imní a thuairisciú.
 • Rúndacht dhian a choinneáil i gcás na páistí nó a dteaghlaigh sa Naíonra.
 • Aon dulgais réasúnacha eile a chomhlíonadh de réir mar is gá.

Ag teastáil | Requirements

 • Cáilíocht FETAC ag Leibhéal 5 nó níos airde in Cúram Leanaí.
 • Taithí bheith ag obair i suíomh cúram leanaí.
 • Scileanna maithe eagrúcháin agus foirne.
 • Caighdeán maith Gaeilge chumarsáide.
 • Cumas maith cumarsáide le tuismitheoirí, foireann agus páistí.

Má tá suim agat sa phost, seol iarratas, CV agus cóipeanna de theastaisí maraon le 2 litir mholta chuig naionracholmcille@gmail.com roimh 12.00 pm 31 Iúil 2020.
Dáta tosaithe 24 Lúnasa 2020