Folúntas: Stiúrthóir Naíonra

May 26, 2021

Folúntas Naíonra

Tá Stiúrthóir á earcú ag Naíonra Cholmcille, 20 uair in aghaidh na seachtaine.

Is ionad luath-thumoideachais é Naíonra Cholmcille do pháistí idir 3-5 bliana d’aois. Is trí mhodh an tsúgartha trí mheán na Gaeilge a fhoghlaimíonn an páiste. Tá dhá sheomra ranga againn le 22 páistí sna seomraí, tá foirgneamh saintógtha ar shuíomh Scoil an Duinnínigh.

Dualgais agus Freagrachtaí 

 • Bheith freagrach do pháistí ó lá go lá.
 • Chun ardchaighdeán cúram a chinntiú sa Naíonra.
 • Curaclam a fhorbairt de réir Aistear agus Síolta.
 • Pleananna fadtéarmacha, meántéarmacha agus fadtéarmacha a ullmhú.
 • Dianbhreathnóireachta a dhéanamh ar fhorbairt gach páiste agus é a thuarisciú.
 • Caighdeán maith sláinteachais a chinntiú.
 • Tabhairt faoi oiliúint de réir mar is gá.
 • Polasaí agus nósanna imeachta a athbhreithniú.
 • Cloí leis an Polasaí Cosaint an Linbh Naíonra Cholmcille agus aon imní a thuairisciú.
 • Caidrimh dhearfacha a leanúnacha a fhorbairt le tuismitheoirí.
 • Bheith páirteach i gcruinnithe foirne go rialta.
 • Rúndacht dhian a choinneáil i gcás na páistí nó a dteaghlaigh sa Naíonra.
 • Aon dulgais réasúnacha eile a chomhlíonadh de réir mar is gá.

Ag teastáil 

 • Cáilíocht FETAC ag Leibhéal 6 nó níos airde in Cúram Leanaí.
 • Taithí bheith ag obair i suíomh cúram leanaí.
 • Scileanna maithe eagrúcháin agus foirne.
 • Caighdeán maith Gaeilge chumarsáide.
 • Cumas maith cumarsáide le tuismitheoirí, foireann agus páistí. 

Má tá suim agat sa phost, seol iarratas, CV agus cóipeanna de theastaisí maraon le 2 litir mholta chuig naionracholmcille@gmail.com roimh 15:00 9 Meitheamh 2021.

Dáta tosaithe Lúnasa 2021

Íoslódáil Sainchuntas Poist Anseo