Gaeilge na hArdteiste: Treoirphointe do thuismitheoirí

May 26, 2021

Tá dréachtsonraíocht foilsithe do Ghaeilge na hArdteiste  ag an NCCA (Comhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnaithe) agus tá comhairliúchán ar bun faoi láthair ina leith. Cuirfear críoch leis an gcomhairliúchán ar an 31.08.21.

Is comhairliúchán fíorthábhachtach é seo a imreoidh tionchar ar an gcúrsa Gaeilge a bheidh ann dod’ pháiste agus é/í sa tSraith Shinsearach.

Is é sprioc an ríomhphoist seo ná treoircháipéis a roinnt leat le pointí eolais agus moltaí maidir le cén chaoi tabhairt faoin suirbhé a líonadh nó aighneacht a scríobh.

Reáchtáil Gaeloideachas dhá sheimineár do thuismitheoirí le déanaí ar an ábhar – ceann i nGaeilge agus ceann i mBéarla agus tá siad ar fáil thíos. 

Má tá aon cheist nó eile agat faoin ábhar seo, d’fháilteoimis roimh theagmháil uait ag: eolas@gaeloideachas.ie

  • Treoirphointí agus spreagcheisteanna Gaeloideachas mar thacaíocht do Thuismitheoirí agus Chaomhnóirí ar fáil anseo.
  • Suirbhé ar líne: https://surveyhero.com/c/comhairliuchanT1
  • Aigneachtaí Scríofa: Cuireann NCCA fáilte roimh aighneachtaí scríofa mar chuid den chomhairliúchán ar dhréachtsonraíocht Ghaeilge na hArdteistiméireachta T1.
    Is féidir d’aighneacht a sheoladh chucu trí r-phost ag comhairliuchanT1@ncca.ie.
  • Glacfar le haighneachtaí go dtí 5.00in ar an Máirt, 31 Lúnasa 2021.
    Breis eolais ar an gcomhairliúchán ar fáil anseo.