Gaeloideachas ag ceiliúradh 50 bliain faoi bhláth i dTeach an Ard-Mhéara

Apr 21, 2023

Bhí Gaeloideachas, an eagraíocht a thacaíonn le naíonraí, scoileanna lán-Ghaeilge agus Gaeltachta agus a dhéanann abhcóideacht ar a son, ag ceiliúradh clochmhíle 50 bliain i dTeach an Ard-Mhéara i mBaile Átha Cliath inniu i measc cairde agus baill na heagraíochta, díograiseoirí na hearnála agus páirtnéirí oideachais, Príomhchigire na Roinne Oideachais, Yvonne Keating ina measc, tionlactha ag ceol aoibhinn ó dhaltaí Scoil Chaoimhín.

Bunaíodh Gaeloideachas sa bhliain 1973 mar Gaelscoileanna le tacú le bunscoileanna agus iar-bhunscoileanna lán-Ghaeilge lasmuigh den Ghaeltacht. Ó shin, agus mar thoradh ar fhorbairtí earnála, leathnaíodh ról na heagraíochta chun seirbhísí tacaíochta a chur ar fáil do scoileanna Gaeltachta agus do naíonraí lasmuigh den Ghaeltacht.

Mar chuid den ócáid cheiliúrtha, thug an Dr Kerron Ó Luain aoichaint faoi stair na gluaiseachta agus stair an oideachais lán-Ghaeilge. Ina theannta sin, sheol Máirín Ní Chéileachair, Iar-Uachtaráin Gaeloideachas agus Ard-Rúnaí Cúnta Chumann Múinteoirí Éireann, Plean Straitéiseach na heagraíochta don tréimhse 2023-2028. Thar ceann Ardmhéara Bhaile Átha Cliath, chuir an Comhairleoir Deirdre Heney fáilte roimh an slua.

Ghabh Bláthnaid ní Ghréacháin, Ardfheidhmeannach Gaeloideachas, buíochas mór ó chroí le gach duine a ghlac páirt sa cheiliúradh, “ceiliúradh a thugann ní hamháin deis dúinn breathnú siar ar a bhfuil bainte amach againn mar eagraíocht agus mar chomhphobal san oideachas lán-Ghaeilge ach freisin an deis breathnú chun tosaigh le fuinneamh úr agus tuiscint chruinn ar na bealaí is éifeachtaí leis an earnáil a threisiú”.

“Ardú meanman a bhí san ócáid inniu a thug deis do mhuintir na naíonraí, na scoileanna lán-Ghaeilge agus na scoileanna Gaeltachta teacht le chéile mar aon phobal amháin,” a deir Micheál S. Mac Donnacha, Uachtarán Gaeloideachas. “Beidh muid ag súil go mór le leanúint leis an gceiliúradh lenár bpobal ag Tionól Forbartha na heagraíochta ar an 10 Samhain.”

“Ócáid thábhachtach í seo d’earnáil an oideachais lán-Ghaeilge agus Gaeltachta chun aitheantas a thabhairt don obair mhór atá déanta ag Gaeloideachas agus ag múinteoirí, tuismitheoirí, agus pobail ó cheann ceann na tíre le 50 bliain anuas,” a deir an Comhairleoir Deirdre Heney thar ceann Ard-Mhéara Bhaile Átha Cliath. “Taobh thiar de gach feachtas le haghaidh scoil nua bíonn pobal láidir agus tiomanta agus níl aon amhras orm go leanfaidh na pobail sin leis an tréanobair atá ar siúl acu amach anseo agus le Gaeloideachas ag cabhrú leo.”

Críoch 

 

Teagmháil 

Bláthnaid ní Ghréacháin, Ardfheidhmeannach| blathnaid@gaeloideachas.ie | 01 8535195 | 086-8050335 

Micheál S. Mac Donnacha, Uachtarán | uachtaran@gaeloideachas.ie | 087-2891544 

Nótaí don eagarthóir 

Gaeloideachas 
Is ceanneagraíocht náisiúnta í Gaeloideachas a thacaíonn le forbairt an oideachais lán-Ghaeilge agus Gaeltachta ag an mbunleibhéal agus ag an iar-bhunleibhéal. 
 
Tugann Gaeloideachas comhairle, cúnamh agus tacaíocht do dhaoine ar mian leo oideachas lán-Ghaeilge dá bpáistí, chomh maith le seirbhísí tacaíochta agus abhcóideachta do scoileanna lasmuigh agus laistigh den Ghaeltacht mar aon le naíonraí lasmuigh den Ghaeltacht.