Gríosann an tAire McHugh tuismitheoirí le páirt a ghlacadh i bpróiseas pátrúnachta do shé iar-bhunscoil nua

Sep 9, 2019

Inniu (Dé Luain, 9 Meán Fómhair) ghríosaigh an tAire Oideachais agus Scileanna Joe McHugh T.D. tuismitheoirí agus caomhnóirí lena dtuairimí a léiriú ar an bpátrúnacht do sé scoil nua atá le bunú an bhliain seo chugainn.

Tá cuireadh tugtha do mháithreacha, aithreacha agus do chaomhnóirí leanaí atá le rollú in iar-bhunscoil ó 2020-2024 i gcodanna de chontaetha Bhaile Átha Cliath, na Mí/Chill Dara agus Chill Mhantáin suirbhé ar líne a chomhlánú.

Beidh na hiar-bhunscoileanna nua á mbunú i mí Mheán Fómhair 2020 mar thoradh ar thiomantas an Rialtais infheistiú go láidir san oideachas, agus 44 scoil nua san iomlán a bhunú idir 2019 agus 2022.

Tá fáil ar an suirbhé ar líne do thuismitheoirí ag https://patronage.education.gov.ie

Is féidir an preasráiteas iomlán a léamh ar www.education.ie