GD 50th Logo Digital Black

Táimid ag ceiliúradh cloch mhíle mór in 2023. Coinnigh súil ar ár nuacht agus ar na meáin shóisialta le haghaidh imeachtaí i rith na bliana chun gach rud atá bainte amach againn ó bunaíodh muid i 1973 a cheiliúradh.

Naisc ar leith

Nuacht is Déanaí

Bileoga oibre do leanaí óga i naíonraí agus sna bunranganna

Tá sraith nua de bhileoga oibre do dhaltaí óga ar fáil anois ar an suíomh www.GaeilgeDonNaionra.ie agus iad réidh don chlódóir i bhformáid PDF. Tá 12 íomhá ar ábhar na bileoige le dathú ar gach leathanach. I measc na gceann atá ar fáil faoi láthair tá trí cinn ar...

Fócasghrúpaí Acht Epsen – Deis bheith rannpháirteach

Tá céimeanna éagsúla á nglacadh chun Acht EPSEN a fheidhmiú faoi láthair agus tá foireann sa Roinn Oideachais ag plé leis na céimeanna sin. Ar achainí ó eagraíochtaí éagsúla tabharfar aird sa chéim a bhaineann le fócasghrúpaí agus guth an phobail, ar mhianta phobail...

Aimsigh Naíonra nó Scoil

Is eagraíocht dheonach náisiúnta í Gaeloideachas a thacaíonn le forbairt an oideachas lán-Ghaeilge.