Naisc ar leith

Nuacht is Déanaí

Creidim Ionat 💚 seisiúin eolais ar líne

Gach Déardaoin le linn an fheachtais 'Creidim Ionat' le Foras na Gaeilge beidh seisiúin eolais ar líne againn ar mhaithe le heolas maidir le hábhair éagsúla a roinnt libh ionas gur féidir libh leanúint ar aghaidh ag foghlaim Gaeilge. Tá na seisiúin seo saor in aisce...

Ag ullmhú don Ghaelscoil 2024

Cad atá i gceist? Is seimineár 45 nóiméad é seo, a bheidh ag díriú ar thuismitheoirí atá ag ullmhú don Ghaelscoil i mbliana. Beidh Príomhoide agus Leas-Phríomhoide Gaelscoil Ruairí, Cill Dara, ag éascú an seimineár seo ach beidh ábhar na cainte in oiriúint do gach...

Cruinniú Earnála na nIar-Bhunscoileanna

Beidh Gaeloideachas ag reáchtáil cruinniú earnála ar-líne do na hiar-bhunscoileanna roimh Cruinniú Ginearálta na heagraíochta (a bheidh ar siúl ar an 17 Aibreán). Dá réir beidh cruinniú á reáchtáil do na hIar-bhunscoileanna lán-Ghaeilge agus Gaeltachta ar an Luain 15...

Aimsigh Naíonra nó Scoil

Is eagraíocht dheonach náisiúnta í Gaeloideachas a thacaíonn le forbairt an oideachas lán-Ghaeilge.