GD 50th Logo Digital Black

Táimid ag ceiliúradh cloch mhíle mór in 2023. Coinnigh súil ar ár nuacht agus ar na meáin shóisialta le haghaidh imeachtaí i rith na bliana chun gach rud atá bainte amach againn ó bunaíodh muid i 1973 a cheiliúradh.

Naisc ar leith

Nuacht is Déanaí

Folúntas: Cúntóir Naíonra i mBÁC6

Post lánaimseartha: 5 lá sa tseachtain, 8.40 - 12.00, i Naíonra Mológa. Obair as Gaeilge. Árdchaighdeán sa Ghaelige labhartha. Árdchaighdeán cúraim, sábháilteacha, oideachais agus folláine ann dos na leanaí a fhreastalaíonn ar an tseirbhís. CDBO Leibhéal 5 nó níos...

Bainisteoir Cúraim Leanaí in Indreabhán

Fáiltíonn an Crann Taca / Ionad Tacaíochta Teaghlaigh (ITT), Indreabhán, roimh iarratais ar phost mar Bhainisteoir Cúraim Leanaí. Beidh an té a cheapfar freagrach as riaradh agus bainistiú sheirbhísí an ITT ina n-iomláine, idir na seirbhísí naíolainne, naíonraí,...

Aimsigh naíonra nó scoil

Misean Gaeloideachas ná go mbeidh sealbhú agus sóisialú na Gaeilge á chur chun cinn tríd an oideachas lán-Ghaeilge ón réamhscolaíocht go dtí an iar-bhunscolaíocht ar fud na tíre.