Featured Links

Latest News

Focus Group for Parents

The Department of Education are asking anyone with an interest in Irish-medium education - parents, students, teachers and other stakeholders - to take part in the open consultation on a new policy for Irish-medium education (outside Gaeltacht areas). The first step...

Grúpa Fócais don Iar-bhunleibhéal

Tá an Roinn Oideachais ag iarraidh ar aon duine a bhfuil spéis acu san oideachas lán-Ghaeilge – tuismitheoirí, mic léinn, múinteoirí agus páirtithe leasmhara eile – páirt a ghlacadh sa chomhairliúchán oscailte ar pholasaí nua don oideachas lán-Ghaeilge (lasmuigh de na...

Find a Naíonra or a School

Gaeloideachas works to establish and sustain a high standard of Irish-medium education throughout the country as well as to develop and strengthen the Irish speaking community and culture.